Senagat habarlary

  • Boýn ýuwmak

    Umuman aýdanyňda, krujka we krujka matalary bolan eşikler has näzik we näzikdir, ýuwulanda has kyn bolar.Köp ýerlere üns beriň, seresap bolmasaňyz çyzylýar.Boýag matasyny nädip ýuwmalydygyny bilýärsiňizmi?Indi sizi t bilen tanyşdyraýyn ...
    Koprak oka