Kompaniýa habarlary

  • Boýnuň hilini nädip tapawutlandyrmaly

    Boýag umumy krujka esbaplarydyr.Adatça eşiklerde, içki eşiklerde, öý dokma önümlerinde bolýar.Boýag inçe we gatlakly.Tomusky içki eşikler köplenç krujka bilen mowzuklanýar.Geýimdäki dantelli ýakymly duýgy döredip biler.Öý dokumasyndaky dantelli öýe garaşylmadyk duýgy goşýar.Öý teksti ...
    Koprak oka
  • Boýag haýsy mata?Bäş görnüşli dantelli matalaryň uly derňewi

    Boýag esasan eşikde kömekçi material hökmünde ulanylýar.Sarp edijileriň köpüsi dantelli eşikleriň gapdalyndaky dantel diýip hasaplaýarlar.Aslynda, dantel nagyşdan soň mata.Mata nagyşlanança, ony krujka hasaplap, soň bolsa krujka bilen nagyşlap bolar we bularyň düzümi ...
    Koprak oka