himiki dantelli ýakasy

 • Suwda ereýän keşdeli gül moda köýnek dantelli esbaplar

  Suwda ereýän keşdeli gül moda köýnek dantelli esbaplar

  Esasy maglumat.Model NOOKQ49733 Programmalaryň töwereginde el bilen işlemek prosesi Geýim kategoriýalary keşdeli dantelli ululyk Müşderiniň rekust reňkine görä islendik reňk, müşderi rekwust eksport bazarlary boýunça islendik reňk, howa ulaglary, deňiz ulag paketi PP sumkasy we eksport karton spesifikasiýasy 20 metr / bar Gelip çykyşy Hytaý Zhejiang HS kody 5810100000 Material süýt ýüpek spesifikasiýasy müşderiniň islegine görä dürli aýratynlyklary üpjün edýär Reňk provi ...
 • Moda geýim esbaplary üçin pagta gül bress nagyş bezegi

  Moda geýim esbaplary üçin pagta gül bress nagyş bezegi

  Esasy maglumat.Goýmalaryň töwereginde el bilen işlemek Geýim kategoriýalary keşdeli dantelli ululyk Müşderiniň rekwust reňkine görä islendik reňk, müşderi rekwust eksport bazarlary boýunça islendik reňk, deňiz ulag paketi PP sumkasy we eksport karton spesifikasiýasy 20 metr / bar gelip çykyşy Hytaý Zhejiang HS kody 5810100000 Material Pagta spesifikasiýasy müşderiniň islegine görä dürli aýratynlyklary üpjün edýär Reňk islendik reňk berýär ...
 • Moda geýim esbaplary üçin gül köýnekli krujka bezegi üçin täze keşdeler

  Moda geýim esbaplary üçin gül köýnekli krujka bezegi üçin täze keşdeler

  Esasy maglumat.Goýmalaryň töwereginde el bilen işlemek Geýim kategoriýalary keşdeli dantelli ululyk Müşderiniň rekwust reňkine görä islendik reňk, müşderi rekwust eksport bazarlary boýunça islendik reňk, deňiz ulag paketi PP sumkasy we eksport karton spesifikasiýasy 20 metr / bar gelip çykyşy Hytaý Zhejiang HS kody 5810100000 Material Süýt ýüpek spesifikasiýasy müşderiniň islegine görä dürli spesifikasiýa berýär Reňk islendik reňk ylalaşygyny üpjün edýär ...
 • Täze moda eşikleri gül süýdüniň ýüpek keşdeli ýakasy öndürijileri gönüden-göni adaty

  Täze moda eşikleri gül süýdüniň ýüpek keşdeli ýakasy öndürijileri gönüden-göni adaty

  Önümiň parametrleri

  Model belgisi Q49737
  Lakam Suwda erän keşdeli gül
  Ölçegi Islendik ululykda dizaýn edilip bilner
  Material poliester
  Çeýeligi Çeýeligi ýok
  Spesifikasiýa Dürli aýratynlyklary üpjün etmek üçin müşderiniň talaplaryna laýyklykda
  Reňk müşderiniň islegine görä islendik reňk beriň
  Reňklilik 3-4 dereje
  Eltip bermegiň wagty Takmynan 3-4 gün
  Uly harytlary eltmegiň wagty Takmynan 15 gün
  Bukja müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplamak
  Iň az sargyt mukdary 1000y
  Hil eltmezden ozal önümçilik we gözden geçirmek
  Ulanylyşy krujka ýakasy

  Suwda erän süýt ýüpekden tikilen gül, dürli ölçegdäki günebakardan ybarat,

  tertipsiz tertip, ýönekeý görünýär, ýöne ýönekeý däl.Seresaplylyk bilen saýlanan materiallar bilen,

  nagyşly dantelli çydamly we näzik nagyşlary bar,

  geýim esbaplary ýa-da esbaplary hökmünde ulanylsa-da, gowy saýlamak.

  Önümiň hili kärhananyň durmuşy, önümi barlamak

  önümçiligimiziň tutuş prosesi.Düwünçejik mata önümçiliginiň barlagyndan,

  keşde, soň bolsa reňk deňagramlylygy, keşdäniň ýoklugy, keşdeli barlag.

  Önümleriň pes derejesini üpjün etmek üçin ýokary hilli maksadymyz.

  Zawod